Disclaimer voor de communicatieve website ro-ar.nl

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

– de eigenaar: de eigenaar van deze website www.ro-ar.nl;

– gebruik(en): alle denkbare handelingen;

– u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

– de content: alle in de website aanwezige inhoud.

2. Het onderstaande is van toepassing op de website www.ro-ar.nl. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

© Copyright 2017 ROAR online marketing communicatie alle rechten voorbehouden.

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl